Bilişimde Kariyer Günü

Ülkem her açıdan kafa karışıklığı ve bir “kaos eşiği” yaşarken bilişim sektörü de bu çalkantılardan nasibini alıyor. Umarım “vur” derken öldürmezler ve doğruyu bulmak için geç kalınmaz. Hâla umutlarım yüksek ve inanıyorum ki “Aklın yolu bir” ve “su akar yolunu bulur“. Buna inanarak ve kulağımız seste, gözümüz yolda olarak biz, Netdirekt olarak İzmir odaklı büyüme, gelişme ve dönüşme yolculuğumuzu hızla, hevesle ve heyecanla sürdürüyoruz. Bilgi, beceri ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Gelecek hafta Cumartesi (15.02.2014) günü, “Sevgililer Günü“nün ertesinde İzmir Üniversitesi (İZÜ)’nde bir etkinlik olacak. Bu yıl yapılacak üç etkinliğin ilki olan ve “Bilişimde Kariyer Günü” adı verilen etkinliğe ait bilgilere https://www.facebook.com/events/1390961137832712/ den erişebilirsiniz.

İZÜ Bilişim Kulübü’nün açılış konuşmasından sonra konuşma yapacak olan altı firmadan birisi de Netdirekt olacaktır. Netdirekt adına yapacağım konuşmada ekteki görsellerde özetlenen mesajları aktarmaya çalışacağım. Umarım genç meslektaşlarımıza İzmir odaklı olarak mesleklerindeki öğrenme ve  ustalık yollarının aydınlatılmasına Netdirekt çerçevesi içinde katkı sağlayabilirim.

Slide1

İlk görselimle Netdirekt olarak sektöre katkımızı, varlığımızın nedenini ve kurumsal kültürümüzün ana temasını vurgulayacağım: “Kesintisiz Kolaylık“. Tüm bunları yansıtan iki dakikalık bir tanıtım filmi de hazırlayıp sunacağım.

Slide2

İkinci görselin ana mesajı “Kesintisiz Kolaylık” adına kendimize sürekli olarak sorduğumuz temel soruları yansıtacaktır. Bunlar:

1.Neredeyiz ve nereye gidiyoruz ? Yönümüz doğru mu ?Pusula” yla sembolleşen bu konu, dokuz sene önce Paris’in doksan kilometre kuzeyindeki bir şatonun güneş ışığı gören salonunda öğrenme yolculuğuna çıktığım “F2/Çerçeve ve Omurga” konulu liderlik modelindeki “set direction” ın güncellenmesidir.

2.Ne yapıyoruz ve nasıl yapıyoruz ? Özellikle “kaos eşiği“nde, büyüyüp gelişirken, “yere sağlam basmak” adına yaptıklarımıza ve hatta yapmadıklarımıza bakıyoruz ve adına MOTES dediğimiz iç toplantılarımızda eleştirel geribildirimlere değer veriyoruz. Böylece “disiplin” ve “esneklik” ikilisinin dengesiyle iş yerinde “huzur” ve “motivasyon“u korumaya özen gösteriyoruz. Ayak tabanıyla sembolleştirdiğimiz eylemlerimizde yere sağlam basmak için beş temel değeri “ölçülebilir” kılmaya gayret ediyoruz.

3.Ne kadar hızlıyız ? Bilişim sektöründe hem bilginin hem de yapı ve sistemlerin etkin ömürleri çok kısa. Adına “update” dediğimiz güncelleme, sadece ekranlarımıza çıkan bir uyarı değil. Bu nedenle öncelikle öze bakışla kendimizi, bilgimizi ve becerilerimizi sürekli olarak yenilemede hızlı olmaya çalışıyoruz. Bilişim sektöründeki genç meslektaşlarımız için de “kesintisiz kolaylık” adına güncel olabilmek, kendi kulvarlarını yaratabilmek adına uykusuz geceleri göze almaları işimizin ilk koşuludur. Ancak ve ancak; saatle simgeleştirdiğimiz kurumsal hıza uyan “otobüs yolcuları” yla hedefe ulaşılabileceğine inanıyoruz (Jim Collins: Good to Great).

 Slide3

Kısa filmde görüldüğü gibi “Netdirekt Ailesi” içinde olmak keyiflidir. Çalışma ortamı mükemmeldir. Arkadaşlık ve dostluklar gelişmiştir. Ancak “Kesintisiz Kolaylık” için ödenecek bedelin başında “7/24” çalışmak ve “Uykusuz Geceler” kaçınılmazdır. Beş yıl önce Hostcini ve Teknoas Şirketlerinden doğan Netdirekt‘in bugün öncül ve ardılı olan iki anonim şirketi daha vardır: Netin ve CDN. Bunlara ait daha fazla bilgiye hem web sayfalarımızdan ve hem de Bilişimde Kariyer Günü (15.02.2014) nde açacağımız standımızdan alabilirsiniz. Netdirekt‘in veri merkezi görülmeye değer bir yapıdır; yapılanmadır. Netdirekt’i oluşturan “yapı/sistem/insan” üçlemesine ben “güçlerin buluşması” diyorum. Bu üçlüye bilgi, beceri ve tutum üçlüsüyle renk vermek ve bir “duruş sergilemek” önemlidir ve sadece bizim elimizdedir. Heeman’in dediği gibi Netdirekt çalışanları “güç bende” diyebilmek ve “Kesintisiz Kolaylık” sağlamak adına her zaman öğrenme yolculuklarını hevesle sürdürmektedirler.

Slide4

Birkaç yıl önce benzer diğer kimi etkinliklerde de yaptığım konuşmaları anımsadım. Örneğin “Biyoteknoloji Günleri“nde özel çağrılı olarak dört yıl üst üste yaptığım konuşmalarda genç arkadaşlarıma ilettiğim mesajları güçlendirmek için iki Çin Öyküsü anlatırdım. Burada da yinelemek istiyorum.

1.Çinliler der ki; “Bir atınız, bir arabanız varsa üç şeyini var demektir: Atınız, arabanız ve at arabanız (1+1=3)”. Bu nedenle katılımcılarla buluştuğum ilk anda kendimi tanıtırken “Ben Netdirekt’li Koordinatör Mustafa” derim. Dikkat edilirse burada üç temel kavram vardır: “Kurum/Görev/Birey“. Yaptıklarımızı etkili kılan, değer katan, şekil veren ve geleceğimizi oluşturan bu üç kavramdır. Bunların değerini bilmek, korumak, geliştirmek ve yeri geldiğinde etkili olarak kullanmak gerekir.

2.Çinliler der ki; “Bende bir yumurta sende bir yumurta; ben sana verdim, sen bana verdin; ikimizde iki yumurta. Bende bir fikir, sende bir fikir, ben sana verdim, sen bana verdin; ikimizde ikişer fikir (1+1=4)”. İşte Netdirekt‘in doğuşunda (2009) ve bugün geleceğe uzanan noktaları birleştirme becerisinde, başarısında bu paylaşım yatmaktadır. Genç meslektaşlarıma önerim; bilişim sektöründe yalnız yaşanmaz ve Linux’tan ders almak gerekir. Bunun anlamı mutlaka daha şimdiden “network“unuzu oluşturun; güvene önem verin, güveni geliştirin ve koruyun. Filmdeki müziğin tekrarlanan sözlerini hep anımsayın : “never be alone, we can be together“. Bu sözlere yardımcı olan dördüncü görselin altındaki “bee” sözcüğü “arı” demek değildir. Haftaya Cumartesi günü birlikte olursak bu sözcüğün açıklanmasını görebilirsiniz. Kısa filmde misyonumuzu iki kere dile getiren en gencimiz Sercan’la, en yaşlımız Mustafa’nın aynı karelerde yer alması tesadüf değildir; “bee” sözcüğünü görselleştirmek içindir. On yıl önce Mısır’da Sharm el Seikh’te “Bravemen/Cesur adamlar” konulu sunumumda da “bee” sözcüğü açıklamıştım. On yıl sonra yine nasipmiş.

Slide5

Son görselim pek çok mesajı yansıtmaktadır. Zamanım kısıtlıdır. Yirmi dakikam dolmak üzeredir.Fotoğraf “mgm plus” dediğim yönetim kurulu toplantılarımızdan bir kesittir. Şimdi bir adım geri giderek son açıklamalarımı yapayım. Konuşmalarımda, sunumlarda “Ben, Netdirekt‘li Koordinatör Mustafa” diye söze başladıktan hemen sonra “3/46/69” diye “beden ölçülerimi” de iletirim. Amacım “değerleri ölçülebilir kılıp, yönetebilmek ve geliştirebilmek“tir. Otuz yıla yaklaşan “SSTC” öğrenme yolculuklarına önderlik edişimdeki ilk temel mesaj, “sadece ölçülebilir değerler gelişir” sözlerine dikkat çekmektir. Burada bana ait üç rakam, “Netdirekt’te 3 yıldan beri eşgüdüm çalışmalarına yardımcı olduğum, 46 yıldır mesleğimi yaptığım ve 69 yaşında olduğum“dur. Bu 46 yıl bana bir tek şey öğretmiştir ve onu da yukarıdaki şekilde formüle ettim.

Haftaya Cumartesi günü (15.02.2014) bu formülümün sağındaki (yeşilli) çıktıları gösteren “10S” den sadece 6-8 nci “S” leri açıklayacağım. Genel olarak anlamı da işiniz ne olursa olsun mutlaka iyi bir satıcının sahip olması gereken temel özelliklere sahip olun; onları geliştirin ve içselleştirin. Kendi değerlerinizin farkına varın. Onları disipline edin. Etkili kılın. Biz Netdirekt‘te buna gayret ediyoruz. Herşey sizin ellerinizde. Siz yeter ki isteyin.

Görüşmek üzere.

Doç.Dr.Mustafa Copcu

Koordinatör

Leave a Reply